BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

İletişim

Ana Sayfa / İletişim

Sempozyum İletişim

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü İstiklal Yerleşkesi, 15030 BURDUR


Sekreterya

Dr. Öğr. Üyesi Nazlıgül GÜLCAN


Dr. Öğr. Üyesi Gizem VERGİLİ


Arş. Gör. Faruk TEMEL